• Ανάπτυξη, λειτουργία, παρακολούθηση και αξιολόγηση ιατρικών δικτύων.

Η Premedical Plus (Medical Plus) για τις ανάγκες διαχείρισης των προγραμμάτων υγείας, έχει δημιουργήσει και λειτουργεί Πανελλαδικό δίκτυο επιλεγμένων ιατρικών παρόχων υγείας.
Το δίκτυο λειτουργεί στις πρωτεύουσες όλων των νομών της Ελλάδας, σε μεγάλες πόλεις και νήσους με δυναμική συνεχούς ανάπτυξης ανάλογα των αναγκών που δημιουργούνται από την εμπορική ανάπτυξη των προγραμμάτων υγείας.

Ενδεικτικά το Δίκτυο παρόχων υγείας της Medical Plus παρέχει:

 • Δίκτυο Ιδιωτικών Νοσηλευτικών ιδρυμάτων
  Στην Αττική, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Λάρισα, Βόλο, Πάτρα, Ρόδο και σε άλλες μεγάλες πόλεις (εφόσον υπάρχουν αντίστοιχες υποδομές), λειτουργεί δίκτυο Νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
 • Πανελλαδικό Δίκτυο Διαγνωστικών κέντρων
  Δίκτυο 172 Διαγνωστικών κέντρων στις πρωτεύουσες όλων των νομών της Ελλάδας, μεγάλων πόλεων και νήσων, που καλύπτει το σύνολο των εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΟΠΥΥ και συνεργασία με τους μεγαλύτερους ομίλους διαγνωστικών κέντρων.
 • Πανελλαδικό Δίκτυο ιδιωτικών ιατρείων / Πολυιατρείων
  Δίκτυο ιατρών στις πρωτεύουσες όλων των νομών της Ελλάδας, μεγάλες πόλεις και νήσους παρέχοντας όλες οι βασικές ιατρικές ειδικότητες όπως:
  Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Παιδίατρος, Γυναικολόγος, Οφθαλμίατρος, ΩΡΛ, Ενδοκρινολόγος, Ουρολόγος, Πνευμονολόγος κ.ά. Στο Πανελλαδικό δίκτυο ιδιωτικών ιατρείων και Πολυιατρείων παρέχεται δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ
 • Πανελλαδικό Δίκτυο Φυσιοθεραπευτικών κέντρων
  Στις πρωτεύουσες όλων των νομών της Ελλάδας, μεγάλες πόλεις και νήσους, λειτουργεί επιλεγμένο δίκτυο Φυσιοθεραπευτικών κέντρων που καλύπτει το σύνολο των Φυσιοθεραπευτικών πράξεων είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΟΠΥΥ.
 • Δίκτυο Οφθαλμολογικών κέντρων
  Στις πρωτεύουσες όλων των νομών της Ελλάδας (εφόσον υπάρχουν αντίστοιχες υποδομές), λειτουργεί επιλεγμένο δίκτυο σύγχρονων Οφθαλμολογικών κέντρων που καλύπτει το σύνολο των Οφθαλμολογικών περιστατικών (κλινική εξέταση, θεραπεία, χειρουργικές επεμβάσεις LASER).
 • Πανελλαδικό Δίκτυο Οδοντιατρικών κέντρων / Οδοντιατρείων
  Στις πρωτεύουσες όλων των νομών της Ελλάδας, μεγάλες πόλεις και νήσους, λειτουργεί επιλεγμένο Οδοντιατρικό δίκτυο που καλύπτει το σύνολο των Οδοντιατρικών θεραπειών και πράξεων (Γενική Οδοντιατρική, Ενδοδοντία, Προσθετική, Εμφυτευματολογία, Ορθοδοντική).
 • Πανελλαδικό Δίκτυο ιδιωτικών ιατρείων Εναλλακτικής ιατρικής
  Στις πρωτεύουσες όλων των νομών της Ελλάδας, μεγάλες πόλεις και νήσους, λειτουργεί επιλεγμένο δίκτυο Ομοιοπαθητικής και Βελονισμού.
 • Πανελλαδικό Δίκτυο Λογοθεραπευτικών κέντρων και κέντρων Ψυχολογικής υποστήριξης
  Στις πρωτεύουσες όλων των νομών της Ελλάδας, μεγάλες πόλεις και νήσους λειτουργεί επιλεγμένο δίκτυο Ψυχολογικής υποστήριξης. Η Ψυχολογική υποστήριξη παρέχεται είτε μέσω κλινικών επισκέψεων σε ιατρεία, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω Skype και email.