Διαδιακασίες Πληρωμής / Ενεργοποίησης (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενεργοποίησης του προγράμματος υγείας (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) και την εκτύπωση του αντίστοιχου πιστοποιητικού μέλους θα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα:
  • Αποστολή ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ / ΕΓΓΡΑΦΗΣ στο πρόγραμμα υγείας (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)
  • Κατάθεση του ετήσιου κόστους του προγράμματος υγείας στον τραπεζικό λογαριασμό της Medical Plus:
    EUROBANK: GR8102602790000640200800590
    (0026.0279.64.0200800590)
  • Ενεργοποίηση του προγράμματος υγείας (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) μετά την πάροδο 2 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της ετήσιας συνδρομής.
  • Αποστολή του συνδρομητικού πιστοποιητικού ένταξης στο πρόγραμμα υγείας (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.), στο email που δηλώσατε.