• Δημιουργία και διαχείριση προγραμμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης.

Η Premedical Plus (Medical Plus) δραστηριοποιείται στο χώρο της δημιουργίας και διαχείρισης ομαδικών (οργανισμών, Συνεταιρισμών, Σωματείων κα) προγραμμάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας περίθαλψης με πιστοποίηση (ISO 9001/2015) και (27001/2013) για την ποιότητα των υπηρεσιών της αλλά και των διαδικασιών που εφαρμόζει για τη διατήρηση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των πελατών της.

Η διαχείριση των υπηρεσιών / προγραμμάτων υγείας πραγματοποιείται από εξειδικευμένο τμήμα της εταιρίας το οποίο υποστηρίζεται από σύγχρονες μηχανογραφικές εφαρμογές καθώς και διαδικτυακή εφαρμογή επικοινωνίας με τους παρόχους υπηρεσιών υγείας. Αναλυτικά αποτελέσματα αυτής της διαχείρισης παράγονται για οποιαδήποτε χρονική περίοδο λειτουργίας ενός προγράμματος (Reports) όπως:

  • Παρεχόμενες υπηρεσίες ανά μέλος του προγράμματος και ιατρικό Πάροχο
  • Κόστος υπηρεσιών ανά μέλος του προγράμματος και ιατρικό Πάροχο
  • Μέσο κόστος ανά μέλος του προγράμματος και ιατρική υπηρεσία
  • Μέσο κόστος ανά ιατρικό Πάροχο και
  • Οποιοδήποτε άλλο Report είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση λειτουργίας ενός προγράμματος.