ΕΞΕΤΑΣΗ Μέση ενδεικτική
ιδιωτική τιμολόγηση
Συμμετοχή Συνδρομητή
με παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ
Συμμετοχή Συνδρομητή
με ιδιωτικό παραπεμπτικό
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 6.00 0.00 2.88
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 5.00 0.00 1.76
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΕΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝΝ 4.00 0.00 1.76
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ 6.50 0.00 2.88
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ 8.00 0.00 4.49
ΣΑΚΧΑΡΟ 5.00 0.00 2.26
ΟΥΡΙΑ 6.00 0.00 2.26
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ 6.50 0.00 2.88
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ 8.00 0.00 4.05
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL 8.00 0.00 4.75
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ LDL 8.00 0.00 4.75
ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (SGOT/AST) 8.00 0.00 4.49
ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (SGPT/ALT) 8.00 0.00 4.49
Γ-ΓΛΟΥΤΑΜΥΛΟ ΤΡΑΣΦΕΡΑΣΗ (γ-GT) 8.00 0.00 5.22
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ (ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ) 7.50 0.00 5.22
ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ (ALP) 9.00 0.00 5.02
ΑΥΣΤΡΙΑΛΙΑΝΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ HBsAG 22.00 0.00 9.30
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ 55.00 0.00 32.00
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 70.00 0.00 55.00
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 200.00 0.00 160.00
ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ 50.00 0.00 25.00
ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 35.00 0.00 25.00
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ 20.00 0.00 8.28
ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΗΣΗ 180.00 60.00 100.00
ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ 220.00 90.00 130.00
ΒΙΟΨΙΕΣ 40.00 10.00 25.00

Οι παραπάνω εξετάσεις και η τιμολόγηση αυτών είναι ενδεικτική και σε καμμία περίπτωση δεν δεσμεύει την εταιρία (Medical Plus)

Το ακριβές ποσόν συμμετοχής στο κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων παρέχεται κατόπιν επικοινωνίας με το τηλεφωνικό συντονιστικό κέντρο της εταιρίας ((Medical Plus)