- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ -

1

Δημιουργία και διαχείριση προγραμμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης.

2

Ανάπτυξη, λειτουργία, παρακολούθηση και αξιολόγηση ιατρικών δικτύων

3

Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (24/7/365), προγραμμάτων και υπηρεσιών υγείας (call center).

4

Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη εταιριών, Οργανισμών, Συνεταιρισμών και Σωματείων για τη δημιουργία και διαχείριση υπηρεσιών και προγραμμάτων υγείας

5

Παροχή υπηρεσιών διαδικτυακής προβολής ιατρικών υπηρεσιών που παρέχονται από νοσηλευτικά ιδρύματα, διαγνωστικά κέντρα, ιατρούς και γενικά από μονάδες και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας.

6

Παροχή υπηρεσιών Ασφαλιστικού Συμβούλου και ειδικότερα, μελέτη της αγοράς καθώς και παρουσίαση λύσεων / προτάσεων ασφαλιστικής κάλυψης Υγείας, Αστικής ευθύνης και Περιουσίας