• Πανελλαδικό δίκτυο παρόχων

Νοσηλευτικά Ιδρύματα

- Αθήνα & Θεσσαλονίκη -

Ευρωκλινική

Ερρίκος Ντυνάν

Mediterraneo

Κυανούς Σταυρός

Γενική Κλινική

Σε όλους τους Νομούς της Ελλάδας:
Διαγνωστικά Κέντρα / Πολυιατρεία, Οδοντιατρικά Κέντρα, Οφθαλμολογικά Κέντρα, Φυσικοθεραπευτικά Κέντρα.