• Παροχή υπηρεσιών Ασφαλιστικού Συμβούλου και ειδικότερα, μελέτη της αγοράς καθώς και παρουσίαση λύσεων / προτάσεων ασφαλιστικής κάλυψης Υγείας, Αστικής ευθύνης και Περιουσίας.

Η Premedical Plus (Medical Plus) σε συνεργασία με επιλεγμένες Ασφαλιστικές εταιρίες παρέχει στους πελάτες της που επιθυμούν για τα μέλη τους Ασφαλιστική κάλυψη είτε Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας περίθαλψης είτε άλλων ασφαλιστικών καλύψεων (καλύψεις αυτοκινήτων, Πυρός κα), τις υπηρεσίες ενημέρωσης και ασφάλισης μέσω εξειδικευμένων ασφαλιστικών συμβούλων όπως ενδεικτικά:

  • Ενημέρωση και μελέτη παρεχόμενων ασφαλιστικών καλύψεων
  • Προτάσεις/ λύσεις που καλύπτουν συγκεκριμένες ασφαλιστικές ανάγκες
  • Οριστικοποίηση ασφαλιστικής κάλυψης, έκδοση και παράδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου
  • Ενημερωτική και διαχειριστική υποστήριξη κατά την διάρκεια ισχύος του ασφαλιστικού