• Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (24/7/365), προγραμμάτων και υπηρεσιών υγείας (call center).

Η Premedical Plus (Medical Plus) έχοντας σαν στόχο αφενός την συνεχή βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας και εξυπηρέτησης προς τα μέλη των προγραμμάτων υγείας και αφετέρου την ελαχιστοποίηση του χρόνου συντονισμού αυτών, διαθέτει σύγχρονο τηλεφωνικό συντονιστικό κέντρο το οποίο λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο.
Το Call Center είναι επανδρωμένο με έμπειρο διοικητικό και νοσηλευτικό προσωπικό.