Η Premedical Plus ( Medical Plus), δραστηριοποιείται στο χώρο της της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας περίθαλψης, με πιστοποιημένες υπηρεσίες / διαδικασίες.

Το όραμα της Medical Plus είναι η καθιέρωσή της στο χώρο παρέχοντας στους πελάτες της σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες.

Είσοδος Συνεργάτη