Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. & Medical Plus

Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. σε συνεργασία με τη Medical Plus, δημιούργησαν ένα πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης, που καλύπτει τους στρατιωτικούς και την οικογένειά τους χωρίς ιατρικό έλεγχο.

Χαρακτηριστικά προγράμματος:

  • Χωρίς αξιολόγηση ιατρικού ιστορικού.
  • Χωρίς ετήσιο ανώτατο όριο κάλυψης.
  • Το συμβεβλημένο δίκτυο ιατρών, διαγνωστικών κέντρων, Πολυιατρείων είναι πανελλαδικό, στις πρωτεύουσες των Νομών της Ελλάδας.
  • Κρατικός Φορέας εννοείται: ΕΟΠΥΥ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (Διαγνωστικά Κέντρα - Πολυιατρεία)

Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις

Συμμετοχή 10,00€ για επισκέψεις σε ιδιωτικά Ιατρεία & Πολυιατρεία
(Με παροχή σχετικής απόδειξης για κάλυψη του κόστος, με την προβλεπόμενη διαδικασία, από τους αντίστοιχους κρατικούς φορείς).

Συμμετοχή 15,00€ Φυσικοθεραπείες σε Φυσιοθεραπευτικά κέντρα
Παρέχονται απεριόριστες συνεδρίες.


Απεριόριστες Διαγνωστικές Εξετάσεις

1. ΔΩΡΕΑΝ με χρήση παραπεμπτικού κρατικού φορέα* (π.χ. Μαγνητική Τομογραφία, Αξονική Τομογραφία και οποιαδήποτε άλλη διαγνωστική εξέταση συνταγογραφείται από τον κρατικό φορέα. Δεν περιλαμβάνονται φάρμακα ή αμοιβές ιατρών)

Δωρεάν Πακέτα εξετάσεων:
i) ΔΩΡΕΑΝ Ψηφιακή Μαστογραφία & Υπέρηχος Μαστού
ii) ΔΩΡΕΑΝ PSA & Υπέρηχος ΝΟΚ
iii) ΔΩΡΕΑΝ Εργαστηριακές εξετάσεις & Υπέρηχος Άνω & Κάτω κοιλίας

*εφόσον το Διαγνωστικό κέντρο / Πολυιατρείο διατηρεί σύμβαση συνεργασίας με τα ταμεία ΓΕΣ,ΓΕΝ,ΓΕΑ αντίστοιχη με του ΕΟΠΥΥ.


2. Προνομιακή συμμετοχή (έκπτωση έως 30%) στην τιμολόγηση ΦΕΚ / ΕΟΠΥΥ
Με χρήση απλού ιατρικού παραπεμπτικού

Πακέτα εξετάσεων με προνομιακή συμμετοχή
i) Αιματολογικός έλεγχος με συμμετοχή 10,00€
(Γενική αίματος, Γενική ούρων, ΤΚΕ, Ολική Χοληστερόλη, Σάκχαρο, Τριγλυκερίδια)
ii) Ψηφιακή Μαστογραφία & Υπέρηχος Μαστού με συμμετοχή 35,00€
iii) PSA & Υπέρηχος ΝΟΚ με συμμετοχή 45,00€
iv) Εργαστηριακές εξετάσεις & Yπέρηχος Άνω & Κάτω κοιλίας με προνομιακή συμμετοχή.


Οδοντιατρική κάλυψη

Οδοντιατρικός έλεγχος / καθαρισμός οδόντων με συμμετοχή 10,00€
Καθαρισμός Οδόντων (από 14 ετών), Έλεγχος της Στοματικής Κοιλότητας, Πλάνο Θεραπευτικής Αγωγής, Οδηγίες Στοματικής Υγιεινής

Παρέχεται προνομιακός Οδοντιατρικός τιμοκατάλογος, ενιαίος, στο πανελλαδικό δίκτυο συμβεβλημένων Οδοντιατρείων - Οδοντιατρικών κέντρων.


Οφθαλμολογική κάλυψη

Οφθαλμολογικός έλεγχος με συμμετοχή 10,00€
(Μέτρηση Οπτικής Οξύτητας, Έλεγχος στη Σχισμοειδή Λυχνία, Τονομέτρηση).

Διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών με αμοιβή από μέλος βάσει Προνομιακού Τιμοκαταλόγου.
Διόρθωση καταρράκτη με αμοιβή από μέλος βάσει προνομιακού Τιμοκαταλόγου.


Επιπλέον παροχές:

Κατοίκον Αιμοληψία

Παρέχεται η δυνατότητα από συγκεκριμένα Διαγνωστικά κέντρα και Πολυϊατρεία με συμμετοχή 10,00€.


Αγορά γυαλιών Οράσεως

  • Με έγκυρο παραπεμπτικό κρατικού φορέα κάλυψη έως του ποσού των 150,00€ επιπλέον της παροχής του κρατικού φορέα
  • Mε χρήση ιδιωτικού παραπεμπτικού Έκπτωση 60%
    (Η παροχή ισχύει σε συγκεκριμένο δίκτυο Οπτικών καταστημάτων)

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ** (Κλινικές)

Δωρεάν Ιατρικές Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία των Συνεργαζόμενων Κλινικών στις εφημερεύουσες ειδικότητες της εκάστοτε συμβεβλημένης κλινικής.

Προνομιακός Τιμοκατάλογος στις εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν.

** Επείγον περιστατικό υγείας ορίζεται η απρόβλεπτη και αιφνίδια διαταραχή της υγείας του ασφαλισμένου, λόγω ατυχήματος ή ασθενείας η οποία χρήζει άμεσης ιατρικής αντιμετώπισης σε νοσοκομείο.


Τηλεφωνικό Συντονιστικό κέντρο

Τηλεφωνικές υπηρεσίες ενημέρωσης και συντονισμού για τις παροχές του προγράμματος 24 ώρες365 ημέρεςΚΩΔ Ατομικό - 48,00 €
€48,00
Συνδρομές:

* Οικογενειακά προγράμματα θεωρούνται αυτά που καλύπτουν έως 2 ενήλικες και έως 4 παιδιά (έως 25 ετών).
* Το Πρωτοβάθμιο Πρόγραμμα Υγείας Δύο Ατόμων όπως και το Οικογενειακό μπορεί να συμπεριλάβουν τον έναν γονέα του δικαιούχου.
   Το Οικογενειακό πακέτο δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερους από δύο ενήλικες άνω των 25 ετών.
   Για κάλυψη και των δύο γονέων μπορεί να γίνει αγορά του πακέτου Δύο Ατόμων.
* Με χρήση παραπεμπτικού κρατικού φορέα: Να είναι εν ενεργεία η ασφαλιστική ικανότητα & να μην έχει παρέλθει η περίοδος ισχύος του παραπεμπτικού.
* Χωρίς όριο ηλικίας & χωρίς ιατρικό ιστορικό.
* Στην παραπάνω τιμολόγηση συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμές επιβαρύνσεις.
Για επιπλέον πληροφορίες πριν την αγορά του προγράμματος μπορείτε να καλέσετε στο 215.51.55.327 (10:00-14:00)