• Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη εταιριών, Οργανισμών, Συνεταιρισμών και Σωματείων για τη δημιουργία και διαχείριση υπηρεσιών και προγραμμάτων υγείας.

Η Premedical Plus (Medical Plus) έχει δημιουργηθεί από μία ομάδα ανθρώπων με πολυετή εμπειρία στον χώρο των Ασφαλιστικών εταιριών και των παρόχων υπηρεσιών Υγείας, με εξειδίκευση στη δημιουργία και διαχείριση υπηρεσιών, προγραμμάτων και συστημάτων υγείας.

Με βάση την παραπάνω εμπειρία και εξειδίκευση συνεργάζεται με τους πελάτες της για την δημιουργία και τον τρόπο διαχείρισης προγραμμάτων υγείας, προτείνοντας λύσεις που αφενός καλύπτουν τα οικονομοτεχνικά κριτήρια των πελατών της και αφετέρου καλύπτουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο της ανάγκες για υπηρεσίες υγείας , των μελών του προγράμματος.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες της Medical Plus συνεχίζουν να παρέχονται κατά την διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος με στόχο την συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση των παρεχόμενων διαδικασιών και παροχών υγείας αυτού.